Trudność: Ładowanie... Czas: Ładowanie...
Tryb: Ładowanie... Pozostałe miny: Ładowanie...
Numer gry: Ładowanie... Pozostałe pola: Ładowanie...
Masz za starą przeglądarkę dla tej gry.

Twoje statystyki

Najlepszy
czas
DataGry
wygrane
Gry
rozegrane
Czas
całkowity

Zapisane gry

NrDataPoziom trudnościCzas
Masz za starą przeglądarkę dla tej gry.
Najedź myszką nad pole.
Kliknij lewym przyciskiem myszy lub wciśnij 'm' by ustawić/usunąć minę.
Kliknij prawym przyciskiem myszly lub wciśnij 'j', 'k' lub 'l' by zmienić pokrycie pola.
Jeżeli pobieranie nie nastąpi automatycznie,
skopiuj dane planszy z pola poniżej i zapisz je w pliku tekstowym.
Możesz wybrać plik lokalny:
Możesz też wkleić dane planszy do poniższego pola.
Następnie wciśnij 'Zastosuj'.

Witamy w Saperze

W trybie 'Bezpieczny start' i w trybie 'Czysta logika' rozmieszczenie min na planszy zależy od 1) numeru gry, 2) trybu gry oraz 3) pola startowego. W trybie 'Przypadkowe', rozmieszczenie min zależy wyłącznie od numeru gry.

Tryb 'Naddźwiękowy' pozwala grać bez klikania. Kliknięcie jest tylko potrzebne by rozpocząć grę. Używając tego trybu najechanie myszką nad nieodkryte pole powoduje jego oflagowanie, zaś najechanie myszką na pole z liczbą powoduje odkrycie sąsiadujących pól. Przytrzymaj klawisz 'Ctrl' by tymczasowo włączyć/wyłączyć tryb naddźwiękowy. Przytrzymaj lewy przycisk myszy by odsłaniać pola. Przytrzymaj prawy przycisk myszy by usuwać flagi.

W trybie 'Czysta logika' plansze są zawsze rozwiązywalne i nigdy nie trzeba strzelać.

Jeśli gra zachowuje się dziwnie i podejrzewasz, że dane gry mogły zostać uszkodzone, wówczas możesz zresetować grę używając funkcji 'Ustawienia fabryczne'.

Maksymalna długość i szerokość plansz niestandardowych wynosi 500.

Lista klawiszy skrótu:

[spacja], b  Ustawia flagę lub odkrywa okoliczne pola
F2, nNowa gra
rPonów grę
+, -Powiększ, pomniejsz
pPodpowiedź
oOszukaj
m, j, k, lModyfikuj edytowaną planszę

Dziękujemy za granie w Sapera na stronie Minesweeper US. :-)

Copyright © 2020 minesweeper.us. Wszelkie prawa zastrzeżone.