Sværhedsgrad: Indlæser... Tid: Indlæser...
Spilletilstand: Indlæser... Miner tilbage: Indlæser...
Spil nr.: Indlæser... Felter tilbage: Indlæser...
Din browser er for gammel til at understøtte dette spil.

Del dine gode resultater eller frustration på vores fællesskabsforum.

Din statistik

Bedste
tid
DatoSpil
vundet
Spillede
spil
Samlet
tid

Dine gemte spil

Nr.DatoSværhedsgradTid
Din browser er for gammel til at understøtte dette spil.
Hold musen over et felt.
Venstreklik eller tryk på 'm' for at placere eller fjerne en mine.
Højreklik eller tryk på 'j', 'k' eller 'l' for at ændre feltstatussen.
Hvis din download ikke starter automatisk, skal du kopiere nedenstående spillebrætsdata og gemme dem i en tekstfil.
Du kan vælge en lokal fil:
Du kan også kopiere dine spillebrætsdata ind i feltet nedenfor.
Tryk derefter på "Anvend".

Minestryger

Velkommen til Minestryger

Ved spilletilstandene "Sikkert første forsøg" og "Rent intellekt" er fordelingen af miner bestemt ud fra 1) spilnummer 2) spilletilstand, 3) sværhedsgrad og 4) det første blotlagte felt. Ved spilletilstanden "Vilkårlig" er fordelingen af miner kun bestemt ud fra spilnummer og sværhedsgraden.

Supersonisk tilstand giver brugerne mulighed for at spille uden at klikke, undtagen når man starter spillet. Når du bruger supersonisk tilstand, skal du holde musen over et tildækket felt for at markere det, og holde den over et nummereret felt for at afdække alle omkringliggende felter. Hold 'Ctrl'-tasten nede for midlertidigt at slå supersonisk tilstand til og fra. Hold venstre museknap nede for at afdække felter. Hold højre museknap nede for at fjerne flag.

I "Rent intellekt"-tilstanden kan spillet altid løses. Det er ikke nødvendigt at forlade sig på held.

Hvis spillet opfører sig mærkeligt, og du har mistanke om, at spildataene ikke passer, kan du nulstille spillet ved at bruge funktionen "Fabriksindstillinger".

Den maksimale bredde og højde på et brugerdefineret bræt er 500.

Liste over genvejstaster:

[mellemrum], b  Plant et flag eller afdæk omkringliggende felter
F2, nNyt spil
gGenstart spillet
+, -Zoom ind, zoom ud
hAnmod om hint
sSnyd
m, j, k, lTilpas redigeret bræt

Tak, fordi du valgte Minestryger US. :-)

Hvad er Minestryger?

Minestryger er et computerspil, hvori spilleren skal udlede placeringen af skjulte miner (eller bomber) i et minefelt. Minefeltet strækker sig over hele spillepladen og består af firkantede felter. Nogle af de firkantede felter gemmer på miner. Andre firkanter gemmer på tal. Disse tal angiver, hvor mange miner der ligger i det omgivende område. Spilleren skal finde frem til minernes placering ud fra disse tal.

Dette spil bruger ordene 'miner' og 'bomber' indbyrdes udskifteligt. Da skaberne af spillet først udviklede det, kaldte de det for Minesweeper (Minestryger på dansk) efter et krigsskib, der søgte efter miner på havet. Den maritime oprindelse er grunden til, at du kan se søminer på spillepladen. Søminer ligner bolde med pigge og er meget forskellige fra landminer, der normalvis er flade runde skiver. Derimod minder søminer meget om den traditionelle afbildning af en bombe med en lunte, hvilket er forklaringen på, hvorfor minerne i dette spil ofte kaldes bomber.

En bombe med en tændt lunte

Minestryger er et vidt udbredt spil, hovedsageligt fordi det kommer med hver udgave af Microsoft Windows som Microsoft Minesweeper. Spillets regler forbliver i stor grad uændret, selvom der er gået over 30 år siden Microsoft første gang gjorde det populært. Millioner af spillere spiller dette spil hver måned over hele verden, og der arrangeres endda konkurrencer. Du kan læse mere om Minestryger på Wikipedia eller hjemmesiden for Authoritative Minesweeper (på engelsk).

Nedenfor kan du se, hvordan Windows-versionen af Minestryger (Microsoft Minesweeper) har ændret sig over årene:

Windows 3.1 Minesweeper
Windows 3.1 Minesweeper

Windows 95 Minesweeper
Windows 95 Minesweeper

Windows 7 Minesweeper
Windows 7 Minesweeper

Windows 10 Minesweeper
Windows 10 Minesweeper

Alle ovenstående billeder viser et spil, hvor spilleren har tabt. Den eneste undtagelse er billedet, der viser Windows 7 Minesweeper. På dette billede er det ikke entydigt, hvad det næste træk bør være. Spilleren skal gætte, om der er en mine til venstre for 3-tallet eller over det. Det er ikke muligt at udlede, hvor minen er, udelukkende ved brug af logik. Denne uvished er frustrerende, især hvis det sker til sidst i spillet efter at have spillet i lang tid. Du kan også se et andet lignende eksempel i begyndelsen af denne tekst: der er ingen måde, hvorpå man kan regne ud, om minen er lige over 2-tallet eller i dets øvre højre hjørne. Spilleren gættede på, at det var lige over, hvilket var forkert, og dermed tabte spillet. Heldigvis vil du aldrig være nødsaget til at skulle gætte med denne version af online Minestryger. Du kan blot anvende "Rent intellekt" spilletilstanden beskrevet ovenfor.

Du kan hente den seneste version af Microsoft Minesweeper, så du har det på din Windows PC. Det er gratis at spille, selvom det indeholder reklamer.

Du kan læse mere i en artikel om, hvordan du kan vinde 1 million amerikanske dollars i præmie med Minestryger.

Spilleregler

Til at begynde med består spillepladen af mange tildækkede felter (firkanter), og det vides ikke, hvad der skjuler sig under disse. For at begynde spillet skal du venstreklikke på en af felterne – du bestemmer selv hvilken. Et venstreklik afslører, hvad feltet gemmer på. Vi kan også sige, at et venstreklik blotlægger feltet, for det ligner, at felterne har en form for dækkende lag, der kan fjernes. Hvis du støder på en mine, taber du. Hvis du venstreklikker på et felt uden en mine, vil der i stedet vises et tal eller et tomt felt, og du kan fortsætte med at spille. Blotlagte tal angiver, hvor mange miner der er skjult inden for de otte tilstødende felter (til venstre, højre, ovenover, nedenunder og skråtliggende). Ved hjælp af disse tal skal du udlede, hvor minerne er, og omvendt hvilke felter der ikke gemmer på miner og dermed kan blotlægges ved at venstreklikke på dem. Hvis du finder frem til en mines placering, kan du markere den med et flag ved at højreklikke på firkanten, hvor du mener minen ligger. Spillet vil dog ikke fortælle dig, hvis du fejlagtigt markerer et felt, der ikke gemmer på en mine. På den anden side hvis du blotlægger en mine ved at venstreklikke på den, taber du, og spillet viser dig alle minernes placering på spillepladen, så du ved, hvis du har placeret nogle flag forkert.

Mange nybegyndere bliver overrasket over spillepladens udseende, efter de har tabt og er overbeviste om, at der er noget galt med spillet. Dette skyldes:

 1. Firkanter med miner, som er korrekt markeret med flag, ændrer sig ikke; disse firkanter vil fortsat have et billede af et flag på sig.
 2. Miner, der ikke var markeret med et flag, vises med et billede af en bombe.
 3. Den mine, som dræbte dig, vises med et billede af en bombe og en rød baggrund.
 4. De flag, som var placeret forkert, fjernes. I stedet vises der et billede af en bombe med et kryds over på de felter, hvor et flag fejlagtigt var placeret.

Mange spillere ser billedet af en krydset bombe og tror det er en mine, selvom det faktisk ikke er. Som følge heraf er de overbeviste om, at tallene, der angav antallet af miner, er forkerte og konkluderer derfor, at spillet har en fejl. I virkeligheden var fejlen deres egen – de satte et flag det forkerte sted. Denne situation vises på billedet nedenfor.

Forkert placeret flag i Minestryger

På billedet ovenfor kan du se et spil, der blev tabt. Minen, der blev sprunget af spilleren, vises med et billede af en bombe med en rød baggrund. Minerne, som spilleren ikke er stødt på, er markeret med billeder af bomber med grå baggrund. Der er syv af dem. De miner, som på korrekt vis blev markeret med flag, forbliver markeret således. Der er to af dem. Men se nu en gang på 2-tallet længst til venstre. Du vil kunne se, at den har et flag ved sig og to billeder af bomber: én med et kryds over og den anden med en rød baggrund. En nybegynder vil måske tro, at 2-tallet har tre tilstødende miner, hvilket ikke skulle være muligt. Det hænder at disse spillere skriver og sender sure e-mails til skaberne af spillet, hvor de påpeger, at spillet ikke fungerer korrekt. Dette er dog ikke rigtigt. Spillet fungerer fint. Bomberne med et kryds over symboliserer et sted, hvor der ikke er nogen mine, men hvor spilleren fejlagtigt har placeret et flag for derefter senere at have glemt det.

Der kan argumenteres for, at denne måde at vise forkert placerede flag på ikke er intuitiv og kan være forvirrende. Det er dog den oprindelige måde at vise forkert placerede flag på og har været sådan siden den første version af Minestryger for over tredive år siden. Nogle moderne versioner af spillet anvender forskellige symboler, men dette kan derimod virke forvirrende for rutinerede spillere.

Spillemuligheder

Her gennemgår vi en smule mere detaljeret alle de tilgængelige muligheder i denne version af Minestryger. Som nævnt ovenfor, så er placeringen af miner på et minefelt bestemt ud fra spilnummer, spilletilstand, sværhedsgrad og hvor første klik foretages. Det hjælper på forklaringen af årsagerne til forskellen mellem funktionerne af "Nyt spil" og "Genstart spil":

Nyt spil – et vilkårligt spilnummer trækkes, så et nyt spil kan spilles med forskellige placeringer af miner end i tidligere spil.

Genstart spil – spilnummer forbliver det samme. Hvis spilleren starter samme sted, vil fordelingen af minerne være præcis den samme som i det forrige spil.

Vælg spil – giver dig mulighed for at vælge det spilnummer, som du ønsker. De mulige spilnumre går i heltal fra 1 til 1.000.000 (fra et til en million).

Sværhedsgrad – du kan vælge en af følgende sværhedsgrader:

 • Begynder – en plade af 9 gange 9 med 10 miner (0,123 miner per felt).
 • Øvet – en plade af 16 gange 16 med 40 miner (0,156 miner per felt).
 • Avanceret – en plade af 30 gange 16 med 99 miner (0,206 miner per felt).
 • Superman – en plade af 50 gange 50 med 500 miner (0,2 miner per felt).
 • Overjordisk – en plade af 100 gange 100 med 2.000 miner (0,2 miner per felt).
 • Gud – en plade af 250 gange 250 med 10.000 miner (0,16 miner per felt).
 • Brugerdefineret – du kan vælge din egen dimension. Den maksimale bredde og højde er på 500, og det maksimale antal af miner afhænger af antallet af tilgængelige felter. Mindstestørrelsen på pladen er 7 gange 7.

Sværhedsgraden Gud kan måske virke nemmere end Avanceret, Superman eller Overjordisk, fordi det har færre miner per felt. Dog er spillepladen på sværhedsgraden Gud så stort, da det tager meget længere tid at gennemføre, og således er du også mere tilgængelig til at begå fejl end ved de lettere sværhedsgrader.

Spilletilstand – der er tre spilletilstande tilgængelige:

 • Vilkårlig – placeringen af miner afhænger kun af spilnummer og sværhedsgrad. Som følge heraf kan du dø ved første klik, hvis du rammer et felt med en mine.
 • Sikkert første forsøg – her afdækker dit første klik altid et tomt felt og åbner for et større område uden risiko for øjeblikkelig død.
 • Rent intellekt – spillene i denne tilstand kan altid løses (vindes). Det betyder, at det kun kræver logisk tænkning for at kunne løse spillet, og du vil aldrig skulle gætte. For at oprette en plade, der kan løses, placerer spillet bomberne vilkårligt og forsøger derefter hurtigt at løse det ved brug af en optimeret Tank Algoritme. Hvis spillet ikke kan løses, fjernes det, miner bliver blandet på ny og Tank Algoritmen kører igen indtil der findes en plade, som kan løses. Heldigvis kan Tank Algoritmen løse ethvert spil med mulig løsning, fordi dens hovedformål kan koges ned til at tjekke alle mulige kombinationer af, hvor minerne muligvis er placeret. Derfor er der ingen risiko for, at der kun skabes "nemme" spil med denne fremgangsmåde. På den anden side er det ikke altid muligt at løse store spilleplader ved hjælp af Tank Algoritme på grund af den databehandling, der kræves. Hvad der kan gøres ved små plader på et splitsekund, uden spilleren lægger mærke til det, kan derimod overstige tidsgrænsen for større plader. Af denne grund er denne spilletilstand ikke altid tilgængelig.

Vi besluttede os for sværhedsgraden Gud (en plade 250 gange 250 med 10.000 miner) som den højeste sværhedsgrad af to tekniske årsager. Den første årsag er, at det er hårdt for webbrowsere at håndtere meget større plader. Hvis du kigger nærmere, vil du kunne se, at billedkvaliteten mindskes i takt med, at du øger størrelsen på pladen. Som følge heraf er grænsen for den størst mulige bredde og højde på pladen 500. I modsat fald ville nogle webbrowsere opleve funktionsfejl. Den anden grund er funktionssikkerheden af Tank Algoritmen. Når det kommer til sværhedsgraden Gud, kan algoritmen stadig finde en løselig plade ret hurtigt i de fleste tilfælde. Efterhånden som størrelsen på pladen øges og antallet af miner stiger, kræver algoritmen mere og mere tid til at køre.

Zoom – gør pladen større eller mindre. Du kan også bruge knapperne '+' og '-' til at gøre det.

Indstillinger – der er forskellige ekstra indstillinger i spillet:

 • Spørgsmålstegn – hvis denne indstilling er slået til, vil højreklik på et tildækket felt skifte mellem et flag, et spørgsmålstegn og ingenting. Hvis denne indstilling er slået fra, vil højreklik kun skifte mellem et flag og ingenting.
 • Desarmer – gør det muligt for dig at gemme dit liv, når du støder på en mine, i stedet for øjeblikkeligt at tabe. Når du venstreklikker på en tildækket mine med denne indstilling slået til, starter minen med at blinke. Du har tre sekunder til at desarmere den ved at markere den med et flag. Hvis ikke du gør det, dør du.
 • Skift knapper – bytter rundt på funktionerne mellem venstre og højre museknap. Det er henvendt til eksempelvis venstrehåndede personer.
 • Supersonisk tilstand – som tidligere nævnt gør denne tilstand det muligt for dig at spille uden at klikke (undtagen det første klik). For flere detaljer, læs teksten ovenfor. Husk på, hvis du holder Ctrl-knappen nede kortvarigt slås tilstanden til, hvis den er slukket, og omvendt slås den fra, hvis den er tændt.
 • Fremhæv felt – dette er en ren visuel tilstand. Den fremhæver det felt, hvor markøren holdes over.
 • Nattilstand – dette er også en ren visuel tilstand, som gør spiltemaet mørkere og kontrastfarven svagere, så dine øjne ikke bliver trætte af at kigge på den lyse skærm.
 • Fuldskærm – giver dig mulighed for at skifte browseren til fuldskærmstilstand.
 • Design – giver dig mulighed for at vælge, hvordan du gerne vil have, at dit spil vises. Du kan vælge mellem klassisk standardstil, klassisk stil i sort og hvid, Windows 7-stil og Linux-stil.

Anmod om tip – det er ganske enkelt snyd. Spillet fortæller dig, hvad dit næste træk bør være: enten hvilket felt, der skal blotlægges eller markeres med flag. Et hint viser kun træk, der kan udregnes ved hjælp af logik, så det vil altså ikke virke, hvis spilleren er tvunget til at gætte sig frem. Således garanteres det, at denne funktion kun virker, hvis spilleren anvender spilletilstanden "Rent intellekt". Hvis spilleren lavede en fejl på pladen, eksempelvis ved at placere et flag forkert, så kan hintet ligeledes være forkert. Hints antager altid, at spillet er blevet spillet uden fejl.

Du kan snyde endnu mere, hvis du holder musemarkøren over et tildækket felt og trykker på knappen 'c' på tastaturet. Dette vil markere feltet med et flag, hvis det gemmer på en mine, eller det vil blotlægge det, hvis der ikke skjules nogen mine der. Vi anbefaler ikke, at du anvender denne funktion. Kun hvis du virkelig bliver frustreret.

Rediger spillepladen – du kan oprette din egen Minestryger-plade ved at placere miner, hvor du ønsker. Du kan derefter spille dine egne brugerdefinerede plader eller gemme dem og dele med andre, så de kan spille dem. Prøv at skabe den sværeste og mest skøre plade overhovedet muligt og få venner til at prøve kræfter med den!

Statistik – her vises dine spilstatistikker: hvor mange gange du har spillet, hvor mange gange du har vundet, din samlede spilletid og så videre.

Gemte spil – efter du har afsluttet et spil, enten ved at vinde eller tabe, dukker der to små knapper op under spillepladen. Knappen "Afspil" viser dig en gengivelse af dit seneste spil. Knappen "Gem" gemmer dit gameplay, så du kan se det i fremtiden. Under "Dine gemte spil" kan du finde alle spil gemt på følgende måde: blot klik "Genafspil" for at se dem. Der er kun 10 pladser ledig til at gemme spil, så du løber måske hurtigt tør for dem. For at undgå at løbe tør for plads, kan spil slettes ved hjælp af knappen "Slet", hvis de ikke længere har din interesse.

Andre sprog – vælg det sprog, du ønsker, spillet skal vises på. Femten sprog er tilgængelige: dansk, tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, hollandsk, japansk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, finsk og svensk.

Andre spil – her kan du finde andre Casual Games, der muligvis har din interesse.

Fabriksindstillinger – ved at vælge dette punkt i menuen, vil du slette alt spildata lagret på din enhed. Alle dine indstillinger, gemte spil og andre data vil mistes, og du vil opleve spillet, som var det første gang du gik ind på hjemmesiden. Dette bør anvendes, hvis spillet opfører sig mærkeligt, og du mistænker, at spildata måske er blevet beskadiget.

Hjælp – åbner denne side.

Bemærk, at du kan trykke på "Hjælp", "Gemte spil", "Statistik" og "Rediger bræt" igen for at skjule dem og gå tilbage til visningen af spillepladen.

Selvstudium

Hvordan spiller man Minestryger? Her er en vejledning, som viser dig, hvordan du vinder et Begynder-spil trin for trin.

Minestryger-vejledning, trin 1
Trin 1. Vi starter med en Minestryger-plade fyldt med tildækkede felter (firkanter). Lad os afdække det første felt ved at venstreklikke på det. Du kan vælge et hvilket som helst felt, du ønsker. I denne gennemgang vælger vi feltet med en blå cirkel omkring.

Minestryger-vejledning, trin 2
Trin 2. Et stort område med adskillige felter er blevet afdækket. Nogle af felterne er tomme, og nogle har tal indeni. Tallene angiver, hvor mange miner der er tæt på et bestemt felt. Lad os for eksempel overveje feltet med en blå cirkel rundt om. Dets nummer er ét. Det betyder, at der kun er én mine i de tilstødende felter. Vi kan se, at alle omkringliggende felter er blevet afdækket, og de er enten tomme eller indeholder et 1-tal, undtagen det felt, der berører øverste højre hjørne af feltet med den blå cirkel. Det betyder, at dette område kun har én mine samt ét tildækket felt, der kan skjule denne mine. Vi placerer et flag på dette tildækkede felt ved at klikke på det med højre museknap.

Minestryger-vejledning, trin 3
Trin 3. Nu kan vi gentage dette trick. Lad os finde alle felter med et 1-tal, der kun har ét tildækket felt omkring sig. Disse 1-taller er blevet markeret med blå cirkler. Lad os placere flag på de tildækkede felter ved siden af de markerede 1-taller.

Minestryger-vejledning, trin 4
Trin 4. Nu skal vi ændre vores strategi en smule. Lad os tage et kig på de to felter markeret med blå cirkler. Bemærk, de har begge et 1-tal indeni og har allerede et flag i det tilgrænsende område. Det betyder, at der ikke burde være nogle miner i de tilbageværende felter, som grænser op til. Hvad angår det omkransede felt til højre er der kun ét tilstødende felt, som er dækket, dét diagonalt øverst til højre. Vi venstreklikker nu på det for at afdække det. Ved det omkransede felt til venstre er der fire tildækkede felter: ét øverst og de andre tre til venstre, medregnet diagonalt oppe samt nede. Lad os trykke på alle fire af dem med venstre museknap for at afdække dem.

Minestryger-vejledning, trin 5
Trin 5. Nu hvor nye tal er blevet afsløret, kan vi fortsætte med at kigge efter felter, der indeholder miner. Først kan vi gøre brug af samme trick, som vi brugte før. I den nederste blå cirkel er der et 1-tal med kun ét tilstødende felt, som er tildækket. Lad os markere dette tildækkede felt med et flag. Lad os nu kigge på 2-tallet i den blå cirkel ovenfor. Tallet 2 angiver, at der er to miner omkring det. En af dem, som er placeret nedenunder, er allerede blevet fundet og markeret med et flag. Der må derfor være endnu en mine, der grænser op til dette 2-tal. Vi kan se, at der kun er ét tildækket felt tilbage omkring vores 2-tal med blå cirkel. Dette tildækkede felt rører nederste venstre hjørne af 2-tallet. Vi ved, det gemmer på en mine, og vi kan derfor højreklikke på feltet for at placere et flag.

Minestryger-vejledning, trin 6
Trin 6. Spillet kan inddeles i cyklusser af at plante flag og blotlægge felter med tal. Sidste gang plantede vi to flag, så nu er det tid til at blotlægge nogle felter. Vi er på udkig efter de tal, der allerede har tilstrækkeligt antal miner omkring sig. Nederst på spillepladen kan vi se to 1-taller, der allerede har en mine i det omkringliggende område. Det peger mod, at alle fire felter ved siden af disse 1-taller kan blotlægges ved at venstreklikke på dem. Ovenfor kan vi se et 3-tal, der allerede har tre miner omkring sig. Det har også et tildækket felt, der rører dets øverste venstre hjørne. Dette tildækkede felt kan ikke indeholde en mine, fordi alle miner i området allerede er blevet fundet. Derfor kan vi venstreklikke på det tildækkede felt for at blotlægge det.

Minestryger-vejledning, trin 7
Trin 7. Nu går vi tilbage til plantning af flagene. Vi ser et 1-tal med kun ét tildækket felt omkring sig. Vi kan også se et 2-tal med en mine og et tildækket felt omkring sig. Disse to tildækkede felter kan markeres med flag ved at højreklikke på dem.

Minestryger-vejledning, trin 8
Trin 8. Nu vender vi tilbage til at blotlægge felter. Lad os fokusere på 3-tallet i den blå cirkel. Bemærk, at der allerede er tre miner omkring det. Derfor burde der ikke være nogen miner i de tilbageværende og tildækkede felter, som grænser op til. Der er to af dem: en lige til venstre og en anden øverst til venstre. Vi kan med sikkerhed blotlægge disse felter ved at klikke på dem med den venstre museknap.

Minestryger-vejledning, trin 9
Trin 9. Lad os fokusere på 2-tallet markeret med en blå cirkel. Der burde være to miner omkring det, hvoraf en af dem allerede er fundet. Den anden må ligge i det eneste tilbageværende felt ovenfor, som er tildækket. Bemærk, at minetælleren i øverste venstre hjørne af spillepladen viser '001', hvilket betyder, at kun én mine mangler at blive fundet. Og vi har netop fundet den. Når vi placerer et flag på feltet over 2-tallet med en blå cirkel, skifter tælleren fra '001' til '000'. Vi har fundet alle minerne!

Minestryger-vejledning, trin 10
Trin 10. Spillet skal dog stadig vindes. Spillereglerne siger, at du skal blotlægge alle felter, der ikke indeholder miner, for at vinde. Det eneste tilbageværende felt er det i øverste venstre hjørne, som er markeret med en blå cirkel. Dette felt kan ikke gemme på en mine, da vi allerede har fundet alle minerne. Lad os derfor klikke på det med den venstre museknap.

Minestryger-vejledning, trin 11
Trin 11. Hurra! Vi vandt! Det tog os 174 sekunder at løse dette spil. Du kan se antallet af sekunder i øverste højre hjørne af spillebrættet.

Du kan selv gentage dette spil. Anvend spilnummeret 676706 og tilstanden "Rent intellekt". Forsøg at løse det hurtigere end 174 sekunder!

Bedømmelser

Bedøm venligst dette spil:

4.9 ★ (337 bedømmelser)
Din bedømmelse: ElendigtDårligtNormaltGodtMeget godt

Kontakt os

Hvis du har feedback om spillet, kan du bruge den lille formular under menuen i venstre side af skærmen. Du er også meget velkommen til at bruge vores forum til at dele dine tanker med Minestryger-communityet. Du kan også sende os en e-mail til contact@minesweeper.us. Alle spørgsmål, ris og ros, eller kommentarer modtages meget gerne.

Dette spil blev skabt af virksomheden Simiade. Sådan kan du kontakte os:

Simiade
Adam Narkiewicz
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Polen
+48 728235409
contact@simiade.com
https://simiade.com/da/

© 2020-2024 simiade.com. Alle rettigheder forbeholdes.